Hellas Utrecht zoekt een financieel medewerker

(Vrijwilligers) vacature voor een financieel medewerk(st)er

Wie wil op zo kort mogelijke termijn  de financieel/administratieve verbindingsfunctie gaan vervullen tussen de vereniging Hellas en het  administratiekantoor Administer? Dit gaat dus niet alleen om de afdeling Triathlon, maar een functie voor de hele vereniging!

Taken

  • Eenmaal per 14 dagen betalingen doen op basis van door budgethouders geaccordeerde facturen en declaraties, die door Administer zijn voorbereid. Soms tussendoor spoedbetalingen uitvoeren.
  • Als tussenpersoon fungeren tussen Administer, Compear (ledenadministratie)  en Hellas. Als Administer vragen heeft over declaraties/facturen worden deze via jou aan de budgethouders en/of aan het bestuur gesteld. Deze vragen gaan via jou omdat ervan uitgegaan wordt dat jij de Vereniging beter kent en daardoor sneller voor antwoorden kunt zorgen.
  • Zo mogelijk samen met de penningmeester begeleiden en opmaken van de jaarrekening en begroting van Hellas. De jaarrekening en begroting worden door Administer (extern administratiekantoor) opgesteld.

Benodigde kennis en vaardigheden

  • Boekhoudkundige kennis.
  • Kennis van de organisatiestructuur van Hellas en de werkwijzen binnen Hellas (deze kan men zich na een inwerkperiode eigen maken)

Spreekt dit werk je aan en ben je financieel deskundig, dan behoort – na enige tijd of vanaf het begin – vervulling van de vacature penningmeester in het Hellas-bestuur tot de mogelijkheden.


Tijdsbesteding
Gemiddeld 2 uur per week. In het eerste kwartaal kan het iets meer zijn bij het opstellen van de jaarrekening en de begroting ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering eind maart.

Belangstelling?
Neem contact op met
Jeanette Daggelder, bestuurslid, email jdaggelder@planet.nl, tel. 06 23661226 of met André Hoekstra, bestuursvoorzitter, email voorzitter_hellas@me.com tel. 0624758090.

Enkele bestuursleden willen graag een oriënterend gesprek met je.

Kijk voor meer info op hellasutrecht.nl