Hellas Utrecht zoekt een penningmeester

(Vrijwilligers) vacature voor een penningmeester

Het bestuur van Hellas is op zoek naar een enthousiaste en deskundige penningmeester. Dit gaat dus niet alleen om de afdeling Triathlon, maar een functie voor de hele vereniging!

Taken

 • beleidsmatig en strategisch meedenken over de ontwikkelingen binnen Hellas en de mogelijke (financiële) consequenties daarvan voor exploitatie en contributie
 • participeren in de maandelijkse bestuursvergaderingen en incidenteel in commissies en/of werkgroepen
 • ontwikkelt en bewaakt het financieel beleid binnen de vastgestelde kaders
 • legt in samenwerking met het administratiekantoor de periodieke financiële rapportages voor aan het bestuur
 • draagt zorg voor goedkeuring van de begroting en jaarrekening, die in samenwerking met het administratiekantoor worden opgesteld, en voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering
 • houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid
 • vertegenwoordigt Hellas in voorkomende gelegenheden
 • eenmaal per 14 dagen betalingen doen op basis van door budgethouders geaccordeerde facturen en declaraties. Soms spoedbetalingen doen.

Deze laatste taak wordt zo mogelijk door een financieel medewerk(st)er uitgevoerd.

Benodigde kennis en vaardigheden

 • (beroepsmatig) financieel economische deskundigheid
 • een zodanig analytisch vermogen dat financiële vraagstukken helder kunnen worden gecommuniceerd
 • een helicopterview
 • een goed gevoel voor de verhoudingen in de sport en de relatie tussen het bestuur en de afdelingen
 • kennis van de organisatiestructuur van Hellas en de werkwijzen binnen Hellas

Tijdsbesteding
ongeveer 10 uur gemiddeld per maand als volgt opgebouwd:
bijwonen en voorbereiden van 12 bestuursvergaderingen per jaar, 1 algemene ledenvergadering, 1 a 2 keer per jaar overleg met de kascommissie, incidentele overleggen.

Belangstelling?
Neem contact op met de bestuursvoorzitter, André Hoekstra, email voorzitter_hellas@me.com, tel, 06 24758090, of met Jeanette Daggelder, bestuurslid, email jdaggelder@planet.nl, tel. 06 23661226

Kijk voor meer info op hellasutrecht.nl