Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap door een lid moet uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kwartaal plaatsvinden. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. Als je binnen vier weken voor het einde van het kwartaal opzegt, dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn opgezegd tegen het einde van het daaropvolgende kwartaal.

Het lidmaatschap van de NTB geldt voor het hele kalenderjaar. De opzegging hiervoor moet vòòr 1 december binnen zijn anders wordt het bondslidmaatschap voor het nieuwe kalenderjaar alsnog in rekening gebracht.

Let op:

Het is niet mogelijk om het lidmaatschap van de vereniging bij een trainer of commissie op te zeggen. Opzeggingen moeten per mail worden gestuurd naar de ledenadministratie en zijn pas doorgevoerd als hiervan een bevestiging is ontvangen.