Nederlandse Triathlon Bond

De NTB vertegenwoordigt de belangen van haar 94 triatlonverenigingen, de ruim 60 organisaties van evenementen en de ca. 8.000 leden (individueel of in verenigingsverband). Duursportfans leiden (in de meeste gevallen geheel vrijwillig) de triatlonverenigingen. Dat benadrukt de noodzaak van een professionele, overkoepelende organisatie waar aangesloten ledenverenigingen bij professionals terecht kunnen voor hun belangenbehartiging en specialistisch advies. Een koepelorganisatie waar ook de individuele triatleet/duatleet terecht kan voor adviezen en informatie. De professionals van het bondsbureau werken samen met de vele vrijwilligers die in allerlei commissies belangeloos hun deskundigheid inzetten. De NTB is tevens aangesloten bij het NOC*NSF, de ETU en de ITU. De NTB overkoepelt alle multi-disciplinaire duursporten.

Postadres :
Nederlandse Triathlon Bond
Postbus 1267
3430 BG NIEUWEGEIN